Tuyển dụng

Chiến lược nguồn nhân lực:

Công ty Chế Biến Thực Phẩm Văn Miếu xây dựng chiến lược nguồn nhân lực theo triết lý “Con người phù hợp là nguồn lực quý giá và là nhân tố then chốt có tính quyết định thành công của công ty”. Chiến lược nguồn nhân lực  của công ty là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có thái độ đúng đắn, năng lực phù hợp và có tinh thần tận tâm với công việc và công ty có khả năng tác nghiệp tích cực với các đồng nghiệp, cộng sự để tạo ra các giá trị cốt lõi cho công ty.

Chính sách nguồn nhân lực:

– Nguồn nhân lực là nguồn lực quý giá và then chốt. Công ty xây dựng nguồn nhân lực có đầy đủ năng lực, phẩm chất để đáp ứng quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của công ty, đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh bánh kẹo  nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho công ty.

– Công ty thực hiện và theo đuổi chính sách sử dụng nguồn nhân lực lâu dài bằng các chương trình đào tạo và phát triển nâng cao năng lực cho phù hợp với yêu cầu thường xuyên biến đổi của công việc. Phân công công việc hợp lý nhằm tạo môi trường làm việc tốt nhất để nguồn nhân lực phát triển đồng hành cùng sự phát triển của công ty.

– Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nội bộ và đào tạo đội ngũ kế cận để các lớp sau liên tục kế tiếp nhau xây dựng công ty vững mạnh.

– Xây dựng chính sách đãi ngộ thích hợp để thu hút nhân tài và lao động giỏi về với doanh nghiệp.

– Quản lý lao động theo quy định của pháp luật và nội quy, quy chế, chính sách của công ty. Đề bạt, khen thưởng, đãi ngộ dựa trên đánh giá kết quả thực hiện công việc, thái độ và năng lực của mỗi cá nhân.

Chính sách đào tạo và phát triển:

– Đào tạo và phát triển là nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của công ty.

– Tích cực nghiên cứu và ứng dụng đa dạng các chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh và nguồn lực của doanh nghiệp.

– Nhiêm vụ của đào tạo là:

+ Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi về không gian, thời gian, tài chính và các nguồn lực có thể có để đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên. Nhằm tạo ra đội ngũ nhân sự  có tầm nhìn chiến lược, giỏi nghề đầy đủ kiến thức kỹ năng, thành thạo chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu cả những lĩnh vực khác liên quan đến ngành nghề, công việc đang làm. . Tạo cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cho tất cả mọi người trong công ty.

+ Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên giỏi về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tính chuyên nghiệp cao, hăng say công việc. Có tâm huyết với công ty, có tinh thần nhiệt thành xây dựng công ty ngày càng vững mạnh. Kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả, thân thiện, công bằng và văn minh.